הליך חקיקה בכנסת המגדיר זיקוקי די-נור מסוג 2 כחומר נפץ - נסמך על הפנייה שגויה למקור

הפנייה שגויה בדברי ההסבר לזיקוקין דינור מקטגוריה 2 עד 4 כהגדרתם בתקן ת"י 4373 חלק 1, כאשר  חלק 1 של התקן, כלל לא עוסק בהגדרת קטגוריות של זיקוקין די-נור

הליך חקיקה בכנסת המגדיר זיקוקי די-נור מסוג 2 כחומר נפץ - נסמך על הפנייה שגויה למקור

צילום מסך של שידורי הוועדה. 

במאמר קודם שלי פרשנות | העדר הפיקוח והאכיפה על שימוש בזיקוקי דינור ממשיך מתאריך 01/01/2024 התייחסתי לפרסום להערות הציבור של משרד העבודה באתר החקיקה הממשלתי של טיוטת אכרזת חומרי נפץ (חומרי נפץ מאושרים) (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"ד – 2023

את ההערות שלי העליתי עוד קודם פרסום המאמר לאתר החקיקה הממשלתי. בין יתר ההערות שלי אז היו: חוסר רלוונטיות בין מסמך בחתימת שר העבודה, שצורף לטיוטת האכרזה, על מנת להחיל את ההגנות המפורטות בחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו-2006, לבין פטור מהערכת השפעת הרגולציה לטיוטת אכרזת חומרי נפץ.

הפנייה שגויה בדברי ההסבר לזיקוקין דינור מקטגוריה 2 עד 4 כהגדרתם בתקן ת"י 4373 חלק 1, כאשר  חלק 1 של התקן, כלל לא עוסק בהגדרת קטגוריות של זיקוקין די-נור, וגם לא עוסק כלל בזיקוקין די-נור מקטגוריה 4 וממילא לא במונחים שלה.

ביום רביעי, 3 בינואר 2024, כ"ב בטבת תשפ"ד, התקיימה ישיבה של ועדת העבודה והרווחה בנושא הצעת אכרזת חומרי נפץ (חומרי נפץ מאושרים)(הוראת שעה) (תיקון) התשפ"ד-2023. 

הישיבה שודרה וניתן לצפות בה. בהודעה לעיתונות, שפורסמה בתום ישיבת הוועדה, נכתב שהוראת השעה המגדירה זיקוקי די-נור מסוג 2 כחומר נפץ הוארכה בשנה נוספת.

לחומר הרקע לישיבה צורף קובץ "נוסח המוסמך מהגורם", ובדברי ההסבר, שבקובץ, עדיין חזרה והופיעה ההפנייה השגויה לזיקוקין דינור מקטגוריה 2 עד 4 כהגדרתם בתקן ת"י 4373 חלק 1, שמשרדי המשפטים והעבודה לא טרחו לתקן. 

האם מדובר בשגיאה, שתגרע מיכולת האכיפה שהוראת השעה מכוונת אליה? את זה יחליט בית המשפט, אם וכאשר תעלה טענה כזו במהלך דיון בכתב אישום, שיוגש על סמך הארכת הוראת השעה. 

מאמרים קודמים שלי בנושא

פרשנות | העדר הפיקוח והאכיפה על שימוש בזיקוקי דינור ממשיך

תיקון חוק חומרי נפץ: 20 חודשים עברו - מרבית ההחלטות לא מומשו

משרד הכלכלה והתעשייה מבטל את הצורך ברישיון לייבא חומרי נפץ לישראל

לאור הפיצוצים בנוף ים: הגיע הזמן לתקן את שיטות השמדת חומרי נפץ ישנים

הפתעות בנהלי משטרה הקשורים לנפיצים: אנשי קשר שנפטרו, אי תאימות לחקיקה וצו שבוטל לפני 22 שנים

פרשנות | רציתם משילות? תיקון אכרזת חומרי נפץ - מעט מידי ואינו צפוי לשנות כלום

הסורים על הגדר?

הערות ושאלות לתיקון אכרזת חומרי נפץ שפורסם להערות הציבור

חשבתם, שזיקוקין די-נור מקטגוריות 3 ו-4 הם חומרי נפץ מאושרים? תחשבו שוב


המידע מתוך פרסומים, שהופיעו בקבוצות ה-LinkedIn, שאני מנהל Explosives / Blasting (Energetic Materials) OSH; Fireworks and Pyrotechnics OSH.