ספרים

באדיבות הוצאת משטרת ישראל

לשכה 06

חקירתו של אדולף אייכמן במשטרת ישראל. מחקר וכתיבה פקד ד"ר יוסי המי, הוצאת משטרת ישראל, 2020

באדיבות: הוצאת מודן

הרמטכ"לים

גיא אביעד, הוצאת מודן, צה"ל/המחלקה להיסטוריה, משרד הביטחון, 2020

באדיבות הוצאת צה"ל

טילים על ישראל

קבלת החלטות ברמה האסטרטגית במלחמת המפרץ הראשונה, מאת שמעון גולן, הוצאת צה"ל/המחלקה להיסטוריה, משרד הביטחון ומודן

באדיבות הוצאת כרמל

המסתערב

אהרן חיים כהן בחייו ובמותו, מאת שולמית אמיר וחני בירן, הוצאת כרמל, 2020

באדיבות הוצאת מערכות ומודן

המטכ"ל

כיצד הוא לומד, מתכנן ומתארגן, מאת מאיר פינקל, הוצאת מערכות ומודן, 2020
Subscribe to ספרים