דעות

אברהם אילון

אברהם (אבי) אילון, M.Occ.H, ממונה על הבטיחות, ממונה על הפיצוצים, ממונה בטיחות אש, מכין תכנית לניהול הבטיחות, בוגר קורס מפעילי זיקוקין די-נור, בוגר השתלמות ענפית בבניה ובנייה הנדסית, בוגר השתלמות ענפית בחקלאות; לשעבר רכז מקצועי של הכשרות ממונים על הבטיחות, ממונים על הפיצוצים, ממוני בטיחות אש, ומפעילי זיקוקין די-נור; חבר ענף בטיחות בנפיצים באיגוד הישראלי להנדסת בטיחות בלשכת המהנדסים האדריכלים והאקדמאים במקצועות טכנולוגיים בישראל, חבר לשכת ממוני הבטיחות בישראל – מקצוענים זה אנחנו; מנהל קבוצות מקצועיות בנושאי חומרי נפץ וזיקוקין דינור ברשתות החברתיות (LinkedIn, Facebook, WhatsApp).

צילום מסך של שידורי הוועדה. 

הליך חקיקה בכנסת המגדיר זיקוקי די-נור מסוג 2 כחומר נפץ - נסמך על הפנייה שגויה למקור

הפנייה שגויה בדברי ההסבר לזיקוקין דינור מקטגוריה 2 עד 4 כהגדרתם בתקן ת"י 4373 חלק 1, כאשר  חלק 1 של התקן, כלל לא עוסק בהגדרת קטגוריות של זיקוקין די-נור

Two arrested suspected Hamas members are escorted by police on their way to the Federal Public Prosecutor in Karlsruhe, Germany, December 15, 2023. REUTERS/Timm Reichert 

פרסום: משטרת גרמניה תפסה אמוניום חנקתי לייצור פצצות בפשיטות על בתי חשודים מחמאס

על פי הדיווחים נמצאו כמויות משמעותיות של ג'לים בקרחונים, המכילים אמוניום חנקתי