דעות

יעקב דוד פישר

חיל מצרי במסגרת סיור צבאי ליד קברו של מוחמד מורסי. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

דעה: האם פני מצרים למלחמה עם ישראל?

ארבעה עשורים אחרי חתימת הסכם השלום, מתחוללים במצרים שינויים פוליטיים משמעותיים. בד בבד עם התחמשות צבאית מסיבית, מתעורר חשש כי היא מתכוננת למערכה נוספת מול מדינת ישראל.