פרשנות | בין "ועדת אור" לדו"ח המבקר ומי שומר על החומות?

מסקנות וועדת אור צריכות להוות נורה אדומה בכל הקשור להערכות שירותי ביטחון פנים להתקוממות עממית של ערביי ישראל. וכזו, נמצאת מעבר לפינה

פרשנות | בין "ועדת אור" לדו"ח המבקר ומי שומר על החומות?

אילוסטרציה. צילום: משטרת ישראל

נדמה שזעזוע נפל על מדינת ישראל, "רעדה הארץ" (מתוך ועדת אור). עם פרסום דו"ח מבקר המדינה אנגלמן, היה נדמה שמערכות אכיפת החוק לא נתנו מענה לאתגרים שהציב חלק מהציבור הערבי הישראלי "בשומר החומות".

אזכיר שזאת ההתקוממות הראשונה בזמן מלחמה של ערביי ישראל. קו אדום שנחצה. וכנראה איננו קו אדום עוד.

מסקנות וועדת אור

יכולת המשטרה להתמודד עם מערכה רב-זירתית מורכבת - אירועי שומר החומות הציפו את שאלת יכולתה של המשטרה לתת מענה לאירועים רב-זירתיים מורכבים. 

מודיעין. כדי שמודיעין יהיה אפקטיבי הוא חייב לחלחל לדרגי השטח. בהקשר זה נדרשת עבודה שיטתית - על מנת להבטיח זרימה של המודיעין לכלל הצרכנים הרלוונטיים.

מילואים. אירועי שומר החומות שיקפו חולשה ניכרת של מערך המילואים של משמר הגבול. אם יש כוונה להסתמך על מערך זה בהתמודדות עם אתגרי ביטחון הפנים, נדרשת עבודה משמעותית בבניין הכוח שלו במכלול תחומים.

ממשקים בין-ארגוניים. הממשקים בין גופי הביטחון השונים בכל הנוגע להתמודדות עם אתגרי ביטחון הפנים אינם סדורים, תפקודם אינו מיטבי והם אינם מביאים למיצוי מיטבי של יכולות. הדבר בולט במיוחד בממשק שבין המשטרה לבין שב"כ.

נראה שנדרשת בחינה כוללת של סמכויות הגופים השונים; האמצעים, הציוד וסדר הכוחות שעומדים לרשותם, חלוקת האחריות ביניהם, קביעת נוהלי עבודה, ובניית מנגנונים לשיתופי פעולה שיבטיחו פעילות מושכלת ומתואמת בהתמודדות עם אתגרי ביטחון הפנים. 

מודל הפעלה המבוסס על תגבורים. במסגרת ההתמודדות עם אתגרי השיטור ואכיפת החוק בכלל ובערים מעורבות בפרט נעשה שימוש נרחב במודל של תגבורים כמענה לפערים.

מודל זה יכול לשמש מענה רלוונטי באופן זמני ובנסיבות ייחודיות, ולא מענה מרכזי לטווח ארוך. הזדקקות חוזרת ונשנית לתגבורים מעלה את השאלה אם היכולות המוקצות ליחידות הרלוונטיות עומדות בהלימה לאתגרים הניצבים בפניהן.

עוד מומלץ כי המשטרה והפרקליטות יפעלו למיצוי הליכי העמדה לדין של המעורבים באירועי הפרה של הסדר הציבורי על רקע גזעני או לאומני.

אופן פעולתו של הדרג המדיני

חלק ממסקנות אלה נראו לי מוכרות, כמי שעסק שנים רבות בעולמות המבצעי המשטרתיים, בתוכם הפרות סדר, בחרתי לחזור קצת אחורה "לוועדת אור" או בשמה המלא, ועדת החקירה הממלכתית לבירור ההתנגשויות בין כוחות הביטחון לבין אזרחים ישראלים באוקטובר 2000.

"השער השישי" בדו"ח הוועדה עסק בסיכום והמלצות ובחרתי להביא במאמר זה את תמציתו בשם אומרם. עסקנו בשאלת הרקע לאירועים והגורמים להם. דנו בשאלת המוכנות של גורמי הביטחון להתמודד עם האירועים, ובאופן פעולתו של הדרג המדיני לקראת אירועים מסוג זה.

תיארנו בהרחבה את שהתרחש באירועים עצמם. עסקנו גם בסוגיות ספציפיות אשר ראינו אותן כבעלות חשיבות, ובמרכזן סוגיות השימוש בצלפים ובגלילוני גומי, סוגיית התחקירים והדיווחים במשטרה, ויחסי המשטרה עם המגזר הערבי.  

באירועי אוקטובר 2000 רעדה הארץ. המהומות שהתרחשו בחודש זה היו חסרות תקדים. האירועים היו חריגים ויוצאי דופן מכמה בחינות. נטלו בהם חלק אלפים, במקומות רבים בעת ובעונה אחת. עוצמת האלימות והתוקפנות שבאה לידי ביטוי באירועים היתה גבוהה ביותר.

נגד אזרחים ואנשי כוחות הביטחון נעשה שימוש באמצעי תקיפה מגוונים, אשר כללו יידוי בקבוקי תבערה, שימוש בגולות מתכת שיודו בקלע במהירות גבוהה, יידוי אבנים באמצעים שונים, גלגול צמיגים בוערים ובמקרים בודדים גם ירי של אש חיה.

יהודים הותקפו בדרכים בשל היותם יהודים, ורכושם הושחת. במספר מקרים אך כפסע היה בינם לבין מוות מיד המון מתפרע, ואכן במקרה אחד נהרג אזרח יהודי עובר אורח. 

נעשו נסיונות לעלות לעבר יישובים יהודיים ולאיים עליהם. צירי תנועה ראשיים נחסמו לפרקי זמן ממושכים, והתנועה ליישובים יהודיים שונים שובשה קשות וטיפול הממשלתי במגזר הערבי התאפיין ברובו בהזנחה ובקיפוח. הממסד לא גילה רגישות מספקת לצרכי המגזר הערבי, ולא פעל די על מנת להקצות את משאבי המדינה באופן שוויוני גם למגזר הזה.

לא נעשה די כדי לאכוף את החוק במגזר הערבי, טושטש לא אחת הקו המבחין בין הפלסטינים שבשטחי יהודה ושומרון ועזה לבין הערבים אזרחי המדינה. 

בתהליכים אלה הולך ויוצא מן הכוח אל הפועל. אף כי המשטרה הבינה זאת, וביצעה פעולות שונות על מנת לקדם את האפשרויות, הרי שראשיה, והדרג המדיני, כשלו בתקופה שקדמה לאירועים בכך שלא נערכו כראוי לאפשרות של מהומות נרחבות, כפי שאמנם התרחשו, ושלא נדרשו להיבטים הטקטיים והאסטרטגיים הכרוכים באיום זה. 

הכשל התבטא בהיעדר מדיניות ברורה לטיפול באירועים שפרצו במהלך שתי היממות הראשונות והקריטיות. הוא התבטא בהיעדר הכשרה קודמת מספקת, מבצעית ופסיכולוגית, של כוחות המשטרה לאירועים של הפרות סדר בכלל, ולאירועים מן הסוג שהתרחש בפרט. 

לא היו ערוכים

הוא התבטא בהיעדר הצטיידות מספקת של המשטרה באמצעים מתאימים לפיזור הפרות סדר. 

כוחות המשטרה לא היו ערוכים במוקדים הידועים מראש כמקורות אפשריים להפרות סדר. התוצאה היתה, שבמקומות רבים החלו הפרות סדר בלא תגובה כלל מצד המשטרה, ובמקומות אחרים לא היו כוחות המשטרה שהיו במקום מסוגלים להתמודד כהלכה עם המהומות. עד שהתעשתה המשטרה, צברו האירועים תאוצה והחלו להיגרם פגיעות בנפש, אשר הוסיפו לתבערה. 

אופיים החריג של האירועים התמתן ושכך, ובהדרגה הושב הסדר על כנו.על רקע הממצאים שהגענו אליהם, הגיעה העת לסכם את עיקרי ההמלצות והמסקנות שמתבקשות. ממכלול הנושאים אותם בדקנו, על מנת שאירועים טראגיים מן הסוג שהתרחש לא יישנו עוד במקומותינו. 

הטיפול במגזר הערבי. מדובר בנושא פנימי חשוב ורגיש ביותר, העומד על סדר היום של המדינה. בתור שכזה - הוא מחייב מעורבות, טיפול והובלה אישית מצד ראש הממשלה. הנושא הוזנח במשך שנים ארוכות, ולא טופל כהלכה. הוא דורש טיפול הן בטווח הזמן המיידי,  

על המדינה לפעול לאכיפת החוק ללא רתיעה .בהקשר זה נדרש שידוד מערכות ביחס המשטרה למגזר הערבי. המשטרה ערה לכך שפעמים רבות היא אינה נתפסת במגזר הערבי כגורם נותן שירות, כי אם כגורם עוין. 

על המשטרה לגלות עמדה ברורה בכל הנוגע לאכיפת החוק מול המגזר הערבי. לא אחת מתקבל הרושם, כי ננקטת גישה בלתי ברורה בהקשר זה.   

השר לבטחון פנים. למשרד לבטחון פנים חשיבות רבה. המשטרה, המהווה זרוע ביצועית עיקרית של משרד זה, נושאת באחריות העיקרית לשמירה על הסדר הציבורי. ביצועה של משימה זו במדינה דמוקרטית מחייב איזונים מתמידים בין השמירה על הסדר ומניעתן של עבירות, מצד אחד, לבין שמירתן של חירויות אזרח, מצד שני.

לא כל שכן, שהדברים אמורים במצבים משבריים, ובפעולות הכנה לקראת מצבים צפויים כאלה. באשר למצבים מסוג זה, המחייבים הכרעות ערכיות הנוגעות לחיי אדם, אין השר לבטחון פנים יכול להסתפק בעמדה פאסיבית. 

נדרש ממנו לעמוד על המשמר ולדאוג לכך, שיהיה בידיו כל המידע הדרוש לצורך פיקוח על עבודת המשטרה וקביעת המדיניות המנחה אותה, וכדי שיוכל לקבל החלטות מושכלות. אכן, השר לבטחון פנים אינו אמור להתערב בהחלטות אופרטיביות פרטניות של המשטרה.

הוא גם אינו אמור להתערב בהחלטות בנושאים מקצועיים, כמו חקירות. עם זאת, מחובתו לגלות מנהיגות בנושאי מדיניות, ולגבש סדר יום. בעשותו כן, עליו לדאוג לקבלת כל המידע הרלוונטי, ולקבלת ייעוץ מאנשי המטה המבצעי שבמשרדו באשר למשמעות המידע. 

״שומר חומות״ הבא - מעבר לפינה

הגדלה מסיבית של התקציב המוקצה לצרכי המשטרה, היתה מסייעת לפתור חלק גדול מן הקשיים בהם נתונה המשטרה, ואנו ממליצים עליה. עם זאת, גם במצב התקציבי הקיים, ניתן לשפר את תפקוד המשטרה בנושא בו אנו דנים, חרף הקשיים התקציביים. 

לסיכום. לאור תהליכי ההקצנה בחברה הערבית, חוסר היציבות השלטונית והתרבות השלטונית שאינה צופה פני עתיד, נראה כי "שומר חומות" לא יקרה עוד 22 שנה ,הוא מעבר לפינה.

התקוממות הבדואים בדרום שמטרתה הייתה בין השאר מניעת הגעת טייסים לבסיסים, ההתקממות במצב מלחמה, כל אלה מחייבים חשיבה שטרם הייתה כאן. הכתובת על הקיר ואחריות מחיקתה על מנהיגי המדינה יהיו אשר יהיו.

מערכת בחירות נוספת אינה תאפשר ציפוף השורות והבנה שאנו מאבדים את המדינה. 

לא אוכל לסיים מבלי לצטט מתוך "ועדת אור" ולהסכים לכל מילה: "ככלל, פועלים המשטרה, מפקדיה ואנשיה במסירות, בנחישות, באומץ ובהתמדה ראוים לשבח, ועושים לילות כימים לביצוע תפקידיהם החיוניים בשמירת הסדר והחוק במדינה". 

אולי יעניין אותך גם

Photo: Yevhenii Zavhorodnii, David Guttenfelder, Maxim Dondyuk, Ivan Syrnik, Julia Kochetova.

מלחמה באוקראינה: אירופה מתחייבת להמשיך לספק לאוקראינה אמל״ח

בכנס שרי ההגנה בדנמרק אמר שר ההגנה הבריטי בן וואלאס כי ארצו תשלח לאוקראינה מערכות שיגור טילים מונחים חדשים | הפקולטה לכלכלה של אוניברסיטת קייב הודיעה שהנזק החומרי של המלחמה נאמד עד כה ב-110 מיליארד דולר