פורסמה המהדורה החדשה של הוראות משרד הביטחון לבטיחות נפיצים

יש לברך את משרד הביטחון על שהוא הוציא מהדורה של המדריך במקום הטיוטה, ועל כך שהוא תיקן טעויות שהופיעו בטיוטה | עם זאת, גם המדריך החדש כולל מספר טעויות שכדאי לתקן 

פורסמה המהדורה החדשה של הוראות משרד הביטחון לבטיחות נפיצים

bigstock

לאחרונה משרד הביטחון פרסם את "הוראות הבטיחות לעיסוק בנפיצים במפעלי חומרי נפץ ביטחוניים בייצור, אחסנה ושינוע תחמושת וחומרי נפץ" אשר מחליף את "טיוטת מדריך משהב"ט 4145 לבטיחות בייצור, אחסנה ושינוע תחמושת וחומרי נפץ".

ראשית, יש לברך את משרד הביטחון על שהוא הוציא מהדורה של המדריך במקום הטיוטה, ועל כך שהוא תיקן טעויות שהופיעו בטיוטה.

שנית, יש לברך את משרד הביטחון על כך שהוא פועל בשקיפות, פרסם את מדריך הבטיחות בנפיצים ויש לקוות שבקרוב הוא גם יפרסם אותו ברשת האינטרנט, במקום הטיוטה שהוא פרסם בעבר, ובכך הוא ינגיש את המידע ויתרום לקידום הבטיחות.

שלישית, יש לברך על כך שמשרד הביטחון הסיר את המספר 4145 מכותרת המדריך, לאחר שנשמעו טענות להטעיה, כי מדריך זה אינו זהה למדריך 4145 האמריקאי.

רביעית, יש לברך את משרד הביטחון שפעל באומץ, ולקח על עצמו את הנטל ואת האחריות הכבדה לבטיחות במפעלי חומרי הנפץ הביטחוניים.  יש פקידים שהיו מנסים להסיר מעליהם אחריות לנושאים רגישים, אך פקידי משרד הביטחון יזמו, פעלו באומץ ולא נרתעו מכך שאם תתרחש תאונת נפיצים חמורה, ייתכן שהם אלו שיצטרכו לספוג ביקורת ואולי אף לעמוד בפני ועדת חקירה. 

חמישית, יש לברך את משרד הביטחון על כך שהוא מבהיר בכותרת המסמך כי מדריך זה מיועד למפעלי חומרי נפץ ביטחוניים, בניגוד לטענות היומרניות שהושמעו בעבר כי זהו "מדריך בטיחות הנפיצים הלאומי של מדינת ישראל".

למי נועד מדריך משרד הביטחון לבטיחות נפיצים?

חוק חומרי נפץ קובע: כי "מפעל חומרי נפץ ביטחוני" הוא "מפעל חומרי נפץ שנקבע כי הוא מפעל ביטחוני לפי סעיף 29א לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, וששר הביטחון קבע שהוא מפעל חומרי נפץ ביטחוני לעניין חוק זה ופרסם על כך הודעה ברשומות".

כיום יש רק חמש חברות (שלחלקן יש מספר מפעלים) שהוכרזו כ"מפעל חומרי נפץ ביטחוני" והם: התעשייה האווירית, רפאל, אלביט, תומר ואיסורד. 

בגלל שבכותרת "מדריך משרד הביטחון לבטיחות נפיצים" נכתב בפירוש שהוא מיועד למפעלי חומרי נפץ ביטחוניים, ניתן להסיק כי מדריך זה לא נועד לשימוש יחידות צה"ל (וארגונים ביטחוניים נוספים).

ייתכן שעדיין יש מחלוקת בעניין זה, אך בצה"ל יש מומחי נפיצים מהשורה הראשונה, אשר מבצעים רגולציה עצמית ומנחים את כלל העוסקים בנפיצים בצה"ל.  לעומת זאת נמסר לי שכל החטיבה לבטיחות בנפיצים במשרד הביטחון מורכבת מעובד אחד בלבד.

על פי הכותרת המתנוססת בכריכת המדריך, מדריך זה גם לא נועד למפעלים שאינם מוגדרים מפעלי חומרי נפץ ביטחוניים. אלו כפופים לאסדרה של המשרד להגנת הסביבה, מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד הכלכלה והתעשייה, והאגף לרישוי מפעלים ביטחוניים במשרד הפנים.

על פי הנחיות ועדת מנחה לאומי לחומרים מסוכנים, המופיעות בדו"ח שנמסר למל"ל (המטה לביטחון לאומי), אסדרת בטיחות הנפיצים במפעלים אלו אמורה להתבסס על הנחיות הבטיחות של ועדת האו"ם לבטיחות נפיצים (IATG).

יש להבהיר כי המשרד להגנת הסביבה, למינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד הכלכלה והתעשייה, ולאגף לרישוי מפעלים ביטחוניים במשרד הפנים, נותרו גם סמכויות מסוימות לגבי מפעלי חומרי נפץ ביטחוניים.

כך לדוגמה, המשרד להגנת הסביבה, בניגוד למשרד הביטחון, הוא בעל הסמכות להעניק היתרי רעלים (המאפשרים לרכוש ולאחסן חומרים מסוכנים), הוא הרגולטור המוביל והשולט בכל מה שקשור להקרנת סיכונים אל מחוץ לגדר המפעל, והוא רשאי להתנגד למתן רישיון עסק או אף לדרוש ביטול רישיון עסק.

דוגמה נוספת היא שהיחידה לרישוי מפעלים ביטחוניים, בניגוד למשרד הביטחון, היא בעלת הסמכות להעניק רישיון עסק.

למעשה, משרד הביטחון לקח על עצמו את האחריות לבטיחות נפיצים במפעלי חומרי נפץ ביטחוניים, אך סמכויות רבות בפועל נשארו בידי משרדי הממשלה האחרים.

מכאן נובע שחמשת "מפעלי חומרי הנפץ הביטחוניים" יאלצו לעמוד גם בהנחיות משרד הביטחון, וגם בהנחיות הרגולטורים האחרים המתבססים על הוראות IATG.

במדריך החדש יש טעויות

במדריך החדש התגלו בעיות וטעויות. על מנת לא להלאות את הקוראים, אפרט רק שני נושאים שקל להסביר אותם.

בכניסה למספר כבישים חשובים כמו "נתיבי איילון" בתל אביב, כבישים מסוימים בבאר שבע ובחיפה, וכבישים נוספים, מוצבים תמרורים שהמשמעות שלהם היא: "אסורה הכניסה לרכב המוביל חומר מסוכן החייב בסימון על פי דין, למעט אספקת דלק וגז". 

המטרה של הצבת שלטים אלו היא לגרום לכלי רכב המובילים חומרים מסוכנים לנסוע בכבישים אחרים, על מנת לא לגרום סיכון מיותר בכבישים חיוניים במרכזי אוכלוסייה.

בסעיף ג' 6 בפרק לגבי הובלת נפיצים במדריך משרד הביטחון לבטיחות נפיצים נכתב: "אסורה הנסיעה בצירי התנועה עליהם חלות הגבלות תנועה שנקבעו על ידי משרד התחבורה – המחלקה לשינוע חומרים מסוכנים והמשולטים בתמרור ב-68, למעט אם ניתן פטור מהרשות המוסמכת במשרד התחבורה".

בסעיף ג' 7 בפרק לגבי הובלת נפיצים במדריך משרד הביטחון לבטיחות נפיצים נכתב: "בכבישים המשולטים בתמרור ב-68 כמות הנפיצים נטו המותרת לשינוע לא תעלה  על 10 טון". יש רק בעיה אחת עם שתי הוראות אלו: בארץ אין אף כביש שמשולט בתמרור ב-68.

מבדיקה שערכתי התברר שכבר לפני 12 שנים, במסגרת רפורמה שנערכה בתמרורי התנועה בישראל, תמרור ב-68 הוחלף בתמרור 407. מתברר ש-12 שנים לא הספיקו על מנת שהמידע הזה יגיע למשרד הביטחון, ושכנראה שכותבי המדריך לא טרחו לוודא את הנושא.

סוג אחר של סימוני אזהרה לחומרים מסוכנים הוא "סימולי קבוצות אש" שהינם סמלי אזהרה מיוחדים לנפיצים, שיש להציב על מחסני נפיצים ועל מערכות מסוימות המכילות נפיצים, על מנת שבמקרה של דליקה באתר שיש בו נפיצים, כבאים ידעו האם באפשרותם להגיב לאירוע, או שעליהם לסגת לטווח ביטחון, ולכן מדובר בסמלים חשובים ביותר לבטיחותם של כוחות החירום וההצלה.

[בתמונה: שילוט אזהרה ל"קבוצות אש" של נפיצים. לקוח מהספר: "סימוני אזהרה לחומרים מסוכנים"]

"סימולי קבוצות האש" המופיעים במדריך הבטיחות בנפיצים של משרד הביטחון אינם תואמים לסימולים התקניים על פי הנחיות האו"ם לבטיחות בנפיצים, המשמשים ב- 86 מדינות, ואינם תואמים לסימולים התקניים המשמשים במדינות נוספות כמו בריטניה, בגלל שהם אינם כוללים את צבע הרקע האופייני לסימוני אזהרה אלו.

במשרד הביטחון יש מרכזי מצוינות העושים עבודה מעוררת השתאות, חבל שדווקא בנושא החשוב של בטיחות נפיצים יש מקום לשיפור רב.

טוב תעשה החטיבה לבטיחות בנפיצים במשרד הביטחון אם היא תבצע סבב תיקונים ושיפורים במדריך החדש, ולצורך כך יתייעצו עם אנשים בעלי ידע וניסיון בתחום הבטיחות בנפיצים, ויקיימו הליך של קבלת הערות מהציבור לגבי המדריך (RIA), שבהחלטת ממשלה 2118 נקבע שיש לבצע לגבי מסמכי רגולציה.


המחבר הוא מהנדס יועץ בתחום החומרים המסוכנים, חבר ענף בטיחות נפיצים באיגוד הישראלי להנדסת בטיחות, מחבר ומתרגם ספרים ובהם "מדריך תגובות חירום בתקריות חומרים מסוכנים".

אולי יעניין אותך גם

תמונה: חיים צח/ לע"מ

פרשנות | שוב ראש ממשלה ישראלי רומז על גרעין צבאי 

ראש הממשלה, יאיר לפיד, התייחס ל״יכולות אחרות״ במהלך טקס החלפת ראש הסוכנות לאנרגיה אטומית. לפיד אינו הראשון שרומז על נשק גרעיני ישראלי. גם נתניהו רמז מספר פעמים על יכולות כאלו. עמימות? כנראה סלקטיבית