״מכינים משרדים״ - זו תגובת המדינה לעתירה מדוע וועדת החקירה לעניין רכש הצוללות טרם התחילה בעבודתה

״לאחרונה הוחלט כי הוועדה תפעל במקום שיוכשר לצורך פעולתה במחנה תל השומר, כאשר העבודות להכשרת המקום כבר החלו וימשכו מספר שבועות״, תגובת המדינה

״מכינים משרדים״ - זו תגובת המדינה לעתירה מדוע וועדת החקירה לעניין רכש הצוללות טרם התחילה בעבודתה

תמונה: דובר צה״ל 

האלוף (במיל') אברהם בן שושן פרש מהוועדה בשל ניגוד עניינים והוועדה שהוכרזה בריש גלי בפברואר 2022, טרם התחילה לעבוד, כחצי שנה אחרי. 

בעקבות עתירה שהוגשה לבית המשפט בשאלה מדוע הוועדה לא עובדת, נטען מהמדינה כי ״לאחרונה הוחלט כי הוועדה תפעל במקום שיוכשר לצורך פעולתה במחנה תל השומר, כאשר העבודות להכשרת המקום כבר החלו וימשכו מספר שבועות״, כותבים בתגובת המדינה.

״המדינה הגישה את תגובתה לעתירה בעניין ועדת החקירה הממלכתית לעניין כלי השיט, בה טענו העותרים כי ביהמ''ש יורה למדינה לנמק מדוע טרם החלה את עבודתה, מדוע לא קבעה לו''ז לתחילת העבודה והאם יש גורמים חיצוניים שפועלים על מנת לסכל את עבודת הוועדה ולמנוע את הקמתה.״

המדינה, באמצעות עו''ד ענר הלמן ועו''ד עמרי אפשטיין ממחלקת בג''צים,  טוענת כי דין העתירה להמחק, וזאת משום שמאז מינוי הוועדה בפברואר האחרון, ננקטו על-ידה פעולות רבות הנדרשות לשם קידום פעילותה, מונה מנהל לוועדה, ננקטו פעולות גיוס כח האדם הנדרש ושלב זה נמצא בישורת האחרונה.

״לאחרונה הוחלט כי הוועדה תפעל במקום שיוכשר לצורך פעולתה במחנה תל השומר, כאשר העבודות להכשרת המקום כבר החלו וימשכו מספר שבועות. בינתיים, בתקופת הביניים עד לסיום הכשרת מקום הקבע, קיבלה הוועדה משרדים זמניים במחנה תל השומר, שם חברי הוועדה יקראו וילמדו את החומרים שנאספים ויועברו לעיון הוועדה.

״לפיכך, משהוועדה כבר החלה בעבודה בשלבים ראשוניים, וכאשר אותר מקום קבע לפעולת ממנו היא תפעל תוך זמן קצר, אין העתירה אקטואלית ודינה להמחק.״