דעה | בגלבוע היה כשל מודיעיני - ועדיין, לא צריך להכתים ארגון שלם בגללו

נתן פז, מפקד כלא רמון, ראש מחלקת מחקר והערכה בחטיבת המודיעין ומפקד יחידת דרור לשעבר, טוען כי הביקורת הציבורית מוצדקת. עם זאת, שב"ס הוא ארגון מנוסה וחזק שיתחקר את הכשלים ויביא לתיקון מערכתי ואסטרטגי. לדעתו, אין מקום לקריאות ציבוריות שמחפשות ״לתלות את האשם בכיכר העיר״ 

דעה | בגלבוע היה כשל מודיעיני - ועדיין, לא צריך להכתים ארגון שלם בגללו

צילום: שב״ס

מאז התבררה התמונה העגומה על הבריחה של האסירים הביטחוניים מכלא גלבוע ערב החג עולה תחושה קשה של כשל מערכתי חמור שהתרחש בשירות בתי הסוהר.

מדובר בכשל מערכתי בו קרסו לחלוטין מעגלי האבטחה והמודיעין שנדרשו היו לתת מענה לאיום ייחוס של בריחה אם בסיכול מקדים של כוונות הבריחה ואם במענה מידי בסמוך או זה מקרוב לאירוע המתהווה.

אין לי ספק, שהמעגל מול האסירים הנמלטים ייסגר בסופו של דבר, אך כרגע ישנם מספר מאמצים שראוי שיינקטו ברמה הטקטית וברמה האסטרטגית בבתי הכלא למען שאירוע כזה לא יישנה ולא יתרחשו אירועי חקיינים בזמן הקרוב.

ועוד דבר, בשירות בתי הסוהר משרתים אלפי סוהרים וסוהרות, קצינים וקצינות במשמרות הביטחון, במערך תומכי הכליאה וביחידות המיוחדות שממש ברגעים אילו נמצאים בליבה של מערכה מורכבת ומסוכנת. אין מקום להכפיש, להוביל ל"גרדום" ולהקיז דמם באמירות חסרות רסן.

האירוע ייחקר, שירות בתי הסוהר יידע לתחקר ולהפיק הלקחים ומי שיימצא שהתרשל ויותר מכך גם ייענש בחומרה. כרגע זה לא הזמן לעיסוק באשמה אלא במניעת התרחבות מעגל האיום, תפיסת המחבלים הנמלטים והשבת ההרתעה לבתי הכלא. 

מאמר זה מנתח את האירוע ואת הכשלים לכאורה על בסיס מה שפורסם בתקשורת ואת התהליכים הננקטים בשטח.

מעגלי האבטחה והמודיעין קרסו
שירות בתי הסוהר חווה לאורך שנות קיומו לא מעט אירועים חריגים ובדגש על אירועים של ניסיונות בריחה ואירועי בריחה בפועל מצד אסירים פליליים וביטחוניים. איום הייחוס הראשון הוא איום הבריחה. לסיכול איום זה נערך שירות בתי הסוהר בכל זמן נתון.

בריחה של אסיר מתוך הכלא מהווה כשל מערכתי חמור שבו קורסים באחת כל תפישת הביטחון ומעגלי האבטחה והמודיעין שנועדו לסכל איום זה. בכל מערכת כליאה קיימים מספר מעגלי אבטחה ומודיעין. הראשון שביניהם הוא כשירות מתקן הכליאה להחזיק את האסירים שבתוכו לפי רמת הביטחון.

כלא גלבוע הנו ברמת ביטחון מירבי בהגדרתו. מכאן, שבריחת האסירים הביטחוניים באמצעות חפירה ו/או באמצעות הרמת פלטת השירותים מתוך תא השירותים ובריחתם אל מעבר לחומות הכלא מהווה מוקד כשל מערכתי ראשון והוא הכשל המבני.

להערכתי ולהבנתי לא מדובר בהפתעה. בית הסוהר גלבוע הוא בית סוהר חדש יחסית וידוע מזה זמן רב שהוא נבנה על גבי כלונסאות. משמעות הדבר היא שתחת "תאי הכספות" נמצאו בעבר חללים פתוחים ושאינם אטומים הרמטית. כפי שדווח בתקשורת כבר ב-2014 סוכל ניסיון בריחה בשיטה דומה וכך אז הוקמה וועדת חקירה שאת מסקנותיה מפליא אותי במיוחד שלא יישמו עד תום.

מעגלי האבטחה הנוספים מבוססים על נהלי שירות בתי הסוהר והפעלת הכוחות בשטח. במתקן כליאה ביטחוני נערכות שלוש ספירות ביום. מטרת הספרות הנה לעלות בהקדם על חוסר באסיר/אסירים בתאים דבר שיגרום מידית לספירות שניות ושלישיות ולהפעלת מצב חירום "שקט" או "רועש" בכלא לצורך סיכול אפשרות בריחה.

במסגרת הספירות נכנסים סוהרי הביטחון ובראשם פיקוד המשמרת, בזיווד מלא, סופרים את האסירים, עושים זיהוי תמונה וזיהוי שמי ועושים בדיקה בעין ובדיקה פיזית למבנה התא. נקודות התורפה של פתחי הביוב, הסורגים והדלתות ידועות מראש ובתוכניות המבצעיות נערכים לבדיקה מקיפה שלהן וזאת לוודא שאין פרצה באבטחה.

יותר מכך, תא שיימצא שבו יש לקונה מבנית באחת הנקודות שהזכרתי הוא תא שייפסל מידית בהחלטת קצין אג"ם ופיקוד הכלא והאסירים יועברו לתא חלופי או יפוזרו בין התאים. אירוע כזה יוביל לתחקיר מבצעי, איסוף מודיעיני נקודתי ויסודי.

אחת המסקנות לאורך השנים וכחלק מלקחי אירועים שונים שאירועו, הייתה שלא מבצעים את בדיקת האמצעים הפיזיים כנדרש ברמה המקצועית מכאן שכלקח הוסיפו למעגל הבדיקה אנשי בדק בית מקצועיים שמבצעים בדיקה יסודית בתאים לפחות פעם ביום.

מעגל נוסף הוא החיפושים שנערכים על פי תוכנית סדורה בכל בית כלא על ידי סוהרי הביטחון ובשינויים תכופים לצורך שמירה על "שבירת שגרה". במהלך חיפוש משתלטים על אסירי התא, מוציאים אותם למקום חלופי וניתן לבדוק את התא ביסודיות כולל מבנה וכולל ציוד האסירים.

חיפושים תכופים מתקיימים לאורך כל השבוע ולעיתים מספר פעמיים ביום. חיפוש איכותי יעלה רשימות של אסירים, תכתובות, תרשימים, "אשגרים" – הודעות שמעבירים בין התאים ובין האגפים, אמצעים אסורים להחזקה לרבות דוקרנים מאולתרים ומכשירים סלולריים.

המעגל הנוסף, הוא כניסות נוכחות במהלך הלילה. מאחר וידוע כי שעות הלילה הן שעות מועדות לפורענות בהיבט תכנון של האסירים לביצוע אירועים חריגים אזי, נכנסים אנשי המשמרת בכוחות, סופרים ספירה נוספת ומוודאים שהאסירים נוכחים ואין חריג.

מעגל נוסף, הוא מעגל מרכז השליטה. מרכז השליטה מאויש 24/7 על ידי סמב"צים מקצועיים ומנוסים שמנטרים את מצלמות האבטחה בתוך הכלא ומחוץ לו על מנת לאתר חריגים. עוד מעגל אבטחה חשוב ביותר הוא מעגל עמדות השמירה. עמדות השמירה נועדו להיות מעגל נוסף בשרשרת מעגלי האבטחה שבו אם נפרצו שאר המעגלים תהיה יכולת התראה ותגובה על ידי הקפצת כוחות למרדף, סגירת הכלא ואף ירי בכפוף להוראת הפתיחה באש.

בחלק מבתי הכלא קיים מעגל נוסף והוא מעגל כלבי האבטחה והסיור. תפקידו של מערך הכלבים הוא לייצר הרתעה, לסכל בריחה בטיפוס אל מעבר לחומות וליצור התראה על ידי נביחות דבר שיוביל לתגובה מידית של מרכז השליטה, פיקוד המשמרת ופיקוד הכלא בהתרחש אירוע חריג.

מעגל חשוב נוסף הוא רכב הסיור. רכב הסיור, בייחוד בלילה מבצע סריקות היקפיות של השטח החיצוני של בית הכלא. תפקידו של רכב הסיור הוא לאתר פרצות ולהגיב תגובה מבצעית נחושה ומידית באירוע בריחה לדוגמה. כמובן שבתוך בכלא קיימים מעגלים נוספים של טכנולוגיה לרבות מצלמות אבטחה, חיישני דלתות והפרדה למתחמים באמצעות דלתות מפקדות, גדרות תיל, חומה היקפית ועוד.

באשר למעגלי המודיעין והפעילות היזומה הרי שקיימת עוד שכבה חשובה ביותר לכלל המערכים שהזכרתי עד כה. בכל בית כלא פועל צוות מודיעיני בראשות קצין מודיעין ואנשי הערכה, מגובה במודיעין מחוזי ובמודיעין ארצי מצד חטיבת המודיעין של המערכת.

כך עוסקים אנשיו יומם וליל באיסוף מודיעין אנושי, טכנולוגי ואחר, בעיבוד והערכה למידע המתקבל מבתי כלא אחרים ומחוזות אחרים ואפילו מידע שמתקבל מסוכנויות המודיעין המקבילות עמן נמצא שירות בתי הסוהר בקשר הדוק ויומיומי. חלק מאמצעי האבטחה הנוספים שנחשבים אמצעים יוזמים הנם חסמי הסלולר שנועדו למנוע העברת מסרים באמצעות טלפונים סלולריים מתוך תאי הכליאה בבתי הכלא, לאגפים אחרים ולבתי הסוהר השונים.

תוסיפו לכל אילו, את הפעולות של היחידות המיוחדות המתמחות בחיפושים בראשן יחידת דרור ויחידות הימ"ז שעוסקות כל העת בחיפושי איכות על בסיס מידע מודיעיני ותוכניות מבצעיות ובדגש לאיתור וסיכול כוונות בריחה מצד אסירים בכל הארץ.

כפי שעולה בתמונה המשתקפת בתקשורת כל מעגלי האבטחה קרסו לכאורה באירוע. העדר מודיעין מקדים, כשל מבני שלא טופל, חוסר ערנות של מגדל השמירה, בדיקות מבנה ובדיקת אמצעים פיזיים שלא איתרו את הפרצה.

דבר נוסף הוא סימנים מחשידים לאירוע. לפחות חלק מבין האסירים שנמלטו הוגדרו על ידי הארגון כסג"ב – סכנה גבוהה לבריחה. נכון, שניתן לראות בכל האסירים ובדגש על אסירים ביטחוניים כפוטנציאל לבריחה אך עדין כאשר מספר אסירים נושא הגדרה ספציפית ושוהה באותו תא יכול ונדרשו אנשי הסגל לבדיקות תכופות יותר בתא ולפעולות מדוקדקות יותר כפי שצוינו לעיל.

חגים וסופי שבוע ידועים כמועדים לפורענות
סוגיה נוספת היא סוגית ההערכות של הארגון בכלל ושל המחוזות ובתי הכלא בפרט לחגים. ידוע לאורך השנים כי האסירים מנצלים את סופי השבוע ואת תקופות החגים לביצוע זממם והוצאה לפועל של כוונותיהם השליליות. דבר מרכזי לאורך השנים הוא פעולות מנע שנוקט בהם הארגון לקראת החגים.

הגברת החיפושים ברמה המקומית, המחוזית והארצית, חידוד הצי'ח (ציון ידיעות חשובות) בגין כוונות שליליות ובדגש על בריחה. ביקורות ובקרות פתע של אגף המבצעים והפיקוד הבכיר במחוזות ובנציבות עוד. לא סתם אירוע האירוע במועד שאירוע אלא, נבחר בקפידה על ידי האסירים.

יותר מכך, בכדי לנתק הפלטה ממקומה ולבצע פעולות חפירה הדבר דורש זמן רב וטשטוש של ראיות בשטח כגון העלמת חול, טשטוש סימני טיפול בפלטת השירותים או ברצפה, אגן שירותים שבור ועוד. כל אילו היו צריכים להתגלות מבעוד מעוד במעגלי האבטחה והמודיעין כפי שציינתי לעיל.

כך לדוגמה, ניצלו אסירי פת"ח רק לפני מספר שנים בכלא נפחא את החגים, הצליחו לצאת דרך פרצה שיצרו בגדר הביטחון אל נקודה מחוץ לאגף, לאסוף תיק עם מכשירים סלולריים ולחזור לאגף מבלי להתגלות.

קיימות דוגמאות ואירועים רבים בהיסטוריה המבצעית של שירות בתי הסוהר שעניינם ניצול החגים לצורך ביצוע אירועים שליליים והארגון מודע, נערך ופועל על מנת לסכל אותם באמצעות פעולות גלויות וסמויות. לכן, כל אילו מובילים אותי להבנה כי באירוע האחרון התרחש כשל מערכתי בכל הרמות.

פעולות נגד ארגון הגיהאד 
ארגון הג'יהאד האיסלמי הוא ארגון צבאי קיצוני וממודר ואם למישהו נדמה כי אירוע כזה קורה ללא אישור של ראשי הארגון בכלא, ללא תכנון מפורט ובהכנה ארוכה של ימים ואפילו חודשים, לרבות הבנת ההשלכות על הכלא ועל השטח ביום שלאחר האירוע- טעות בידיו.

אסירי הג'יהאד חיים לאורך השנים בתאים מעורבים עם אסירי החמא"ס בעיקר אך, גם עם אסירי הפת"ח. ניסיונות הארגון למצב עצמו כארגון עצמאי וחזק מחוץ לכותלי הכלא בשטחים ובעזה אינו שונה מניסיונות אנשיו לעשות כן גם בתוך כותלי הכלא.

הארגון ידע להוציא אירועים קשים כנגד סוהרים וקצינים בבתי הכלא ואנשיו היו מעורבים בהפרות סדר קשות, פגיעה באנשי סגל וניסיונות מרי ובריחה. החלטת הנציבה לפרק את הארגון בתוך מתקני הכליאה מידית ובסמוך לאירוע היא החלטה נכונה ומתבקשת.

יש להניח כי ראשי הארגון בכלא היו מעורבים בתכנון הבריחה, לכל הפחות ידעו על כוונות אסירי גלבוע ונתנו לכך אור ירוק. מכאן שיש לפזר לאלתר את האסירים בכל התאים כך שבכל תא יהיה אסיר ג'יהאד אחד דבר הנושא מסר תקיף וברור. הארגון יפורק ושכרו יצא בהפסדו מהאירוע.

המסר נועד אף הוא לאנשי החמא"ס, החזית העממית וגם לפת"ח שכמו באירועי שביתות רעב בסוגיית תנאי מחייה תמיד בוחנים את תגובות שירות בתי הסוהר לצעדיהם. הפרות הסדר המתרחשות, שריפות התאים והכוונות לפגוע באנשי סגל היו צפויות ועל אף איומים אילו שב"ס נדרש לצעדים תקיפים בדיוק כמו שמובילים הנציבה רב גונדר קטי פרי ואנשיה כעת בשטח.

לא להכתים משרתי ארגון שלם בכשל 
הביקורת הציבורית מוצדקת. מה שהיה הוא לא מה שיהיה לאחר האירוע ויש שיכנו את אירוע הבריחה כ"יום הכיפורים" של שירות בתי הסוהר. הביקורת לגיטימית, הזעקה הציבורית לגיטימית ואף הביקורת הקשה על הכשל המערכתי הוא מובן.

יחד עם זאת, משרתים בשירות בתי הסוהר במתקני כליאה עשרות אלפי משרתים, פועלים יומם וליל בסיכון חיים על מנת לבצע את המשימות המורכבות של הכליאה והביטחון. אני מתנגד בתקיפות לכל הקריאות להדחת הנציבה ולכל קריאה פופוליסטית אחרת.

האירוע ייחקר על ידי המשטרה. שב"ס הוא ארגון מנוסה וחזק שיתחקר את הכשלים ויביא לתיקון מערכתי ואסטרטגי. הזמן כעת הוא להתמקד ברמה הטקטית בתוך בתי הכלא על מנת לפרק את ארגון הג'יהאד, למנוע אירועים נוספים מצד הביטחוניים ואף מצד האסירים הפליליים בחסות האירועים שמתרחשים ולפעול ברמה האסטרטגית על מנת לשנות את הכללים ביחס להחזקת אסירים ביטחוניים בבתי הכלא.

אולי יעניין אותך גם

בני גנץ, שר הביטחון. צילום: אריאל חרמוני - משרד הביטחון 

פרשנות | משרד הביטחון מסתיר מידע מוועדת החוץ והביטחון בהקשר טיפול בחומרי נפץ

המאבק בין משרד איכות הסביבה למשרד הביטחון מגיע לוועדת החוץ והביטחון שמנסה לקדם מדריך ״נוח״ יותר בשם 4145 במקום מדריך בינלאומי שנקבע כתקן ישראלי בשם IATG