אברהם אילון

לשוניות ראשיות

אברהם אילון

אברהם (אבי) אילון, M.Occ.H, ממונה על הבטיחות, ממונה על הפיצוצים, ממונה בטיחות אש, מכין תכנית לניהול הבטיחות, בוגר קורס מפעילי זיקוקין די-נור, בוגר השתלמות ענפית בבניה ובנייה הנדסית, בוגר השתלמות ענפית בחקלאות; לשעבר רכז מקצועי של הכשרות ממונים על הבטיחות, ממונים על הפיצוצים, ממוני בטיחות אש, ומפעילי זיקוקין די-נור; חבר ענף בטיחות בנפיצים באיגוד הישראלי להנדסת בטיחות בלשכת המהנדסים האדריכלים והאקדמאים במקצועות טכנולוגיים בישראל, חבר לשכת ממוני הבטיחות בישראל – מקצוענים זה אנחנו; מנהל קבוצות מקצועיות בנושאי חומרי נפץ וזיקוקין דינור ברשתות החברתיות (LinkedIn, Facebook, WhatsApp).